» Vefat Edenler | » Nöbetçi Eczaneler | » Hava Durumu | » Ziyaretçi Defteri | » Önerim Var | » Anketimiz | » İletişim
BELEDİYEMİZE AİT TÜM İHALELER İÇİN TIKLAYIN

İşletme ve İştirak Birimi

Font Boyutunu Büyüt Font Boyutunu Küçült\

İşletme ve İştirak Müdürlüğü Görevleri Aşağıda Sıralanmıştır ;

- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, kendisine bağlı olan birimlerin mal ve hizmet taleplerini, doğrudan temin ve ihale yoluyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak, Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek,


- Yıllık yatırım planına göre kendisine yöneltilen işlerin ihalesinin yapılması, bu işlere ait işlemlerin yer tesliminden işin bitimine kadar usulünce yapılıp yapılmadığının takip ve kontrol etmek,
- bendinde yazılı olan işleri yapılacak olan işin durumuna göre ya kendi eliyle ya da ihale etmek suretiyle yapmak ve yaptırmak,
- Belediye misafirhanelerinin bakım, onarım yaptırmak, yemek ve yatak ücretlerini belirlemek,
- Başkanlıkça uygun görüldüğünde otopark yerlerinin işletmesini yapmak. Yeni otopark yerleri belirlemek ve işletmeye açmak ve işletmek,
- İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı servislerin koordine halinde çalışmasını sağlamak,
- Ücretleri bölgesel bazda ve günün şartlarına göre belirlemek için çalışma yapmak ve belediye meclisine sunmak,
- Meclisten çıkan tarifelerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,
- İş huzurunu ve güvenliğini sağlamak,
- Çalışan personele hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak,
- Ücreti ödemeyenler hakkında yasal takibat yapmak,
- Birliklere üye olmak,
- Üyesi olduğumuz Birliklerle ilgili iş ve işlemleri doğrudan yürütmek.
- Belediyenin sahibi bulunduğu taşınmazlarla ilgili her türlü işlemleri yerine getirmek, taşınmazların satış, kiralama ve ecrimisil, tahsis, devir, trampa ve diğer işlemlerini yapmak, takip etmek, "Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik" ve taşınmazlarla ilgili diğer mevzuat hükümlerini yerine getirmek, taşınmazların envanterini oluşturup güncellemek,
- Mevzuatın ön gördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak, vergi kanunları hükümlerini takip ederek iktisadi işletmelerle ilgili hertürlü sorumlulukları yerine getirmek, beyannameleri vermek,
- Belediyenin iştiraki veya hissesi bulunduğu kuruluş ve şirketlerle ilgili iş ve işlemleri takip etmek, yerine getirmek.
» Özgeçmişi

» Görevleri

» Mesaj Gönder

» Başkan ve Çocuklar
» İletişim

» Meclis Kararları

» Encümen Kararları

» Meclis Üyelerimiz
» Kavak Tarihi

» Genel Bilgiler

» Adı Nereden Geliyor

» Atatürk ve Kavak

» Güncel Haber Sitesi
» MEB Sınav sonuçları

» Şehitlerimiz ve Gazilerimiz

» Başbakanlık

» E-Hizmetler

» Kamu Denetçiliği Kurumu