» Vefat Edenler | » Nöbetçi Eczaneler | » Hava Durumu | » Ziyaretçi Defteri | » Önerim Var | » Anketimiz | » İletişim
BELEDİYEMİZE AİT TÜM İHALELER İÇİN TIKLAYIN

İmar ve Şehircilik Birimi

Font Boyutunu Büyüt Font Boyutunu Küçült\

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görevleri Aşağıda Sıralanmıştır ;

- Yapı ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi vermek.


- İhtiyaç duyulması halinde 3194 sayılı imar kanununa göre 1/1000 ölçekli hale hazır haritaların veya imar planlarının yenilenmesi işlerini yürütmek ve onay için meclise sunmak.
- Belediye görev kapsamına giren alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun parselasyon planı yapmak, yaptırmak ve onaylamak üzere encümene sunmak. KAVAK (samsun) Belediyesi sınırları içerisinde İmar Planlarını yaptırmak uygulamak ve gerektiğinde imar plan değişikliği için Belediye Meclisine sunmak.
- Belediye görev kapsamına giren alanlarda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Parselasyon planı yapmak, yaptırmak ve onaylamak üzere Meclis ve Encümene sunmak.
- Gecekondu Önleme Bölgelerinde ve Kentsel Dönüşüm Proje alanları belirlemek ve bu alanlarda plan yapmak, yaptırmak, onaya sunmak, proje tasdik etmek, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi vermek.
- Toplu yerleşim alanları, gecekondu önleme bölgeleri, parklar ve yeşil alanlar üretmek. Ayrıca kanunlarla Belediyelere verilmiş olan görev ve yetkilerin imarla ilgili olanlarını yerine getirmek.
- Binalara verilen numaraların plakalarını yapmak ve yerine yerleştirmek.
- Mahalle, bulvar, cadde ve sokakların numarataj işlemini yapmak, yapılan isim tabelalarını gerekli yerlere koymak.
- Adrese dayalı nüfus sayımında, Nüfus Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.
- Belediyenin imar ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal ekonomik ve yönetsel sınırlılıkları, dikkate alarak saptamak.
- Hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi için gerekli girdileri, çeşit, miktar, maliyet olarak ayrıntıları ile belirlemek.
- Yeni açılmış veya isimsiz sokakların, yolların tespitini yapmak ve isimlendirilmesi hususunda Belediye Meclisine öneri sunmak.
- Belediye ölçeğinde ve özelinde kentsel veri tabanı oluşturmak.
- Bireysel plan değişikliği isteklerini değerlendirmek.
- İmar planlarını bilgisayar ortamında güncellemesini yapmak.
- Uygulama imar, koruma amaçlı imar, ıslah imar planları hakkında bilgi almak için başvuranlara sözlü bilgi vermek.
- Kent içi trafiğin rahatlatılması için yapılan ulaşım planlama çalışmalarına katkı sağlamak.
- Planlanmış olanlarda, gerekli durumlarda plan değişikliği veya plan revizyon tekliflerini Meclise sunmak.
- Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planlarının güncel olmasını sağlamak.
- Kent Bilgi Sistemini oluşturmak ve güncel olmasını sağlamak.
» Özgeçmişi

» Görevleri

» Mesaj Gönder

» Başkan ve Çocuklar
» İletişim

» Meclis Kararları

» Encümen Kararları

» Meclis Üyelerimiz
» Kavak Tarihi

» Genel Bilgiler

» Adı Nereden Geliyor

» Atatürk ve Kavak

» Güncel Haber Sitesi
» MEB Sınav sonuçları

» Şehitlerimiz ve Gazilerimiz

» Başbakanlık

» E-Hizmetler

» Kamu Denetçiliği Kurumu